top of page

Oferta

W ramach czesnego nasze Przedszkolaki otrzymują profesjonalną opiekę dydaktyczną, a także różnorodne zajęcia:

 • język angielski,

 • zajęcia z psychologiem,

 • zajęcia z logopedą,

 • rytmika,

 • gimnastyka,

 • teatrzyki i koncerty,

 • sensoplastyka,

 • bajkoterapia,

 • zabawy ruchowe z wykorzystaniem dywanu interaktywnego,

 • zajęcia z wykorzystaniem tablicy interaktywnej,

 • zajęcia z pierwszej pomocy,

 • kącik kulinarny,

 • dziecięce eksperymenty,

 • spotkania ze zwierzętami,

 • zabawy na placu zabaw,

 • spotkania z przyrodą w przedszkolnym ogródku,

 • zajęcia plastyczne,

 • zajęcia artystyczne,

 • podnoszenie świadomości ekologicznej,

 • zajęcia z elementami integracji sensorycznej,

 • dni tematyczne - dzień czekolady, dzień misia,

 • zajęcia relaksacyjne,

 • wycieczki poznawcze - na przykład wizyta w bibliotece, u dentysty, u fryzjera czy w sklepie.

Prawidłowy rozwój dziecka jest dla nas niezwykle ważny. 

Dlatego też dla dzieci z orzeczeniami zapewniamy Terapię Tomatisa, Integrację Sensoryczną (SI), Trening Umiejętności Społecznych (TUS), hipoterapię oraz dogoterapię. 

Realizujemy również program WWR (Wczesne Wspomaganie Rozwoju), w którym to dzieci objęte są dodatkową opieką psychologa, logopedy, zajęciami SI oraz TUS.

Ilość zajęć dodatkowych w naszym przedszkolu jest w zasadzie nieograniczona. 

Obecnie dla zainteresowanych, za dodatkową opłatą prowadzone są zajęcia taneczne, szachy, robotyka oraz basen.

Cennik 

W Omnibusku dbamy o to, aby nasze ceny były konkurencyjne, zapewniając jednocześnie największy możliwy wachlarz oferowanych usług i zajęć.

Miesięczna opłata (czesne) wynosi 700 zł.

Wyżywienie - 16,50 zł x ilość dni.

Opłata wpisowa (wyprawka) przeznaczona na zakup artykułów do zajęć to 300 zł (w roku przedszkolnym 24/25 będzie to 400 zł).

Wpłaty dokonujemy wraz z początkiem każdego roku szkolnego.

Całodobowe ubezpieczenie NWW - 30 zł.

Zniżki dla rodzeństwa:

Dwójka dzieci: opłata wpisowa - 500 zł (w roku 24/25 to 600zł), opłata miesięczna - 1200 zł plus wyżywienie.

bottom of page